Tanker om troendes reaksjoner på hånelser av deres religion eller Gud

En amatørisk utført film som håner Islam og profeten Muhammad, skaper demonstrasjoner, flere voldelige, rundt om i hele verden. Vi så liknende reaksjoner når danske Jyllands-Posten publiserte ett blasfemetisk bilde av profeten Muhammad.

Det er flere poeng jeg syns er interessant å trekke frem fra disse sakene:

– Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og angrep på religioner? Finnes det en grense i det hele tatt? Har muslimer og/eller troende generelt en lav terskel for offensive ytringer mot deres religion? Og i så fall hvorfor, og burde de respektere ytringsfriheten ytterligere?

Min mening er så klart, uten å høres ut som visse erke-patrioter, at ytringsfriheten er veldig viktig å opprettholde uansett hvor hatefulle og krenkende noen kommentarer kan være. Man må selvfølgelig se an, men ett totalitært samfunn er ikke kult.

Vi ser at YouTube sensuerer den omstridte filmen i flere land – fordi at de kan – og på grunn av press fra myndigheter/tredje-partier. Dette bringer frem både spørsmål om YouTube og/eller religioner er over ytringsfriheten? Hvor går grensen mellom uaksteptable og akseptabele ytringer og hvor ligger religiøse hånelser i regnestykket?

En amatørisk film på YouTube lager sterke reaksjoner på en massiv skala. Det er nesten utenkelig for den hverdagslige YouTube brukeren som ser samtlige parodier og sterke meninger på nesten daglig basis. Hvorfor tas denne filmen så grusomt seriøst? Og er det ikke litt betenkelig at en så stor folkegruppe, en populasjon, går til global aksjon på grunn av en YouTube film? Igjen spesielt med tanke på kvaliteten og mangel på troverdighet i filmen.

Jeg ser at selvhøytideligheten er viktig i visse religioner, men noen ganger kan det grense til det ekstreme. Ikke minst er det veldig upraktisk å måtte kontrollere alt innhold i verden for ikke-blasfemetisk innhold. En trenger ikke å angripe den vestlige verden eller hele USA (det ble holdt flere demonstrasjoner mot amerikanske ambassader) for en liten gruppes arbeid. Jeg vil faktisk påstå at det er unødvendig og ganske overkill.

This entry was posted in Norsk (Norwegian) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.